Ksher

เข้าสู่ระบบ

ส่งข้อมูลแล้วใช้เวลานานเท่าไหร่?

หากท่านสมัครเฉพาะช่องทางชำระเงิน QR และ e-wallet ใช้เวลา 2 วันทำการหลังจากที่สมัครเข้ามาในระบบ

หากท่านสมัครชำระผ่านบัตรธนาคาร และทุกช่องทางใช้เวลา 5 วันทำการ

จะได้รับการแจ้งเตือนว่าสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไร?

ระบบจะแจ้งเตือนทุกสถานะผ่านเบอร์มือถือที่ท่านสมัครเข้ามา หรือ ท่านสามารถ log-in ดูสถานะในระบบนี้ได้ตลอดเวลา

ข้อมูลที่ส่งเข้ามาจะได้รับความคุ้มครองด้านการรับรักษาความลับและความปลอดภัยอย่างไรบ้าง?

ในฐานะที่บริษัท เคเชอร์ เพย์เมนท์ จำกัด

เป็นสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากธนาคารแห่งประเทศไทย

มีหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกต้องของผู้ที่ต้องการเปิดระบบรับชำระเงินทางออนไลน์และออฟไลน์ และมีหน้าที่รักษาความลับทางข้อมูลสูงสุดของท่าน

รวมถึงการเกิดธุรกรรมชำระเงินหลังจากที่เปิดใช้บริการ ตามการกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 ที่ทุกสถาบันการเงินยึดเป็นบรรทัดฐานการให้บริการ

ท่านจึงมั่นใจในการสมัครและรับบริการกับเราได้

เซ็นคาดเอกสารว่าอะไร?

เซ็นกำกับและเซ็นคาดว่า “เอกสารนี้เพื่อใช้ในการทำสัญญาบริการ Payment กับ Ksher เท่านั้น” ในกรณีนิติบุคคลให้ประทับตราบริษัทเพิ่ม

การสมัครไม่ผ่านอาจเกิดจากกรณีใดบ้าง?

- กรอกข้อมูลจำเป็นไม่ครบถ้วน

- ไม่ได้ส่งลิงค์ร้านค้า หรืออธิบายแพลตฟอร์มที่ต้องการเชื่อมต่อ

- ข้อมูลผู้สมัครกับบัญชีโอนเงินเข้าไม่ตรงกัน

- ธุรกิจเข้าข่ายสุ่มเสี่ยง

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ผ่าน จะมีข้อความแจ้งเตือนส่งไปที่ sms เพื่อให้ได้แก้ไขใหม่ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ Ksher เพื่อเข้าใจรายละเอียดเพิ่มขึ้น

หากสมัครสำเร็จแล้วจะมีศูนย์การเรียนรู้หรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืออย่างไรบ้าง ?

ในกรณีที่ท่านเชื่อมระบบ API จะมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้าน IT คอยดูแล

ในกรณีที่ท่านใช้ระบบพร้อมใช้ (เช่น ลิงค์เก็บเงิน / ระบบจัดการออเดอร์บนเฟสฯ ) จะมีศูนย์การเรียนรู้ที่ link และหากต้องการเจ้าหน้าที่ after sale สามารถแจ้งมาที่ customer service ได้

ติดต่อเจ้าหน้าที่ Ksher ได้ทางไหนบ้าง ?

โทร 02-150-0508

Line@: @ksherservice

ทุกวันทำการ จ.-ศ. 09:00-18:00 น.